tisdag 20 september 2011

Mobiltelefonerna...

Vi har precis avslutat höstens klasskonferens gällande just Sp10a och det var både ris och ros som levererades.

Det stora riset, som de facto gäller de flesta av er i klassen, är att samtliga av era undervisande lärare upplever att era mobiltelefoner stör er på tok för mycket under lektionerna!

På föräldramötet och det näst följande klassrådet pratade vi om att ni faktiskt går i tvåan nu och att vi som era mentorer inte tycker att vi skall behöva påminna er om att ta studierna seriöst och således inte heller behöva be er lägga undan era mobiler. Nu verkar problemet dock vara så omfattande att följande beslut togs idag: fullständigt mobilförbud kommer att råda i klassrummet, tills vidare. Matten är undantaget någon vecka, tills ni har hunnit skaffa er varsin miniräknare, men om ett par veckor gäller mobilförbudet även mattelektionerna.

Era lärare kommer att samla in mobilerna vid respektive lektions början och ni får tillbaka dem när lektionen är slut. Ser vi några mobiler under lektionen kommer vi att plocka in dem. Den här informationen kommer även tas upp med var och en av er under utvecklingssamtalen.

Något ytterligare som diskuterades är att vi funderar på att upprätta en placeringsordning á la lågstadiet, då det är alldeles för rörigt till och från. Vi har dock inte bestämt oss i frågan ännu och ni kan ju själva fundera lite över frågan... Klarar ni att själva bestämma hur ni skall sitta i klassrummet...?

De rosor som delades ut är att ni är ena himla go´a ungar och att ni faktiskt kan, om ni bara vill!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar